Документи

Перелік нормативних документів:

Print Friendly, PDF & Email

Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти(Наказ МОН № 570 від 01.06.2018 р.)

Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти (Наказ МОН № 1224 від 22.08.2017 р.)

Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (Наказ МОН № 931 від 22.08.2018 р.)

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого Наказом МОН №306 від 03.2015 р. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 р. за № 354/26799;

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 24.01.2013 № 48, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 березня 2013 р. за № 488/23020

Положення про ведення Журналу обліку роботи академічної групи та викладачів;

 

 Посадова інструкція викладача;

 

 Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни;

 

 Зразки білетів;