Про нас

Print Friendly, PDF & Email

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодівання обраної професії необхідний високий рівень  підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін. 

На сьогоднішній день циклова комісія розробляє і впроваджує нові особистісно-орієнтовані методи підготовки фахівців. Важливим завданням викладачів комісії є якісна підготовка фахівців і забезпечення їх ефективної адаптації до умов сучасного інформаційного суспільства. Стратегія підготовки студентів ґрунтується на принципах фундаментальності та цілісності надання знань, їх практичної спрямованості, індивідуалізації навчання, наукового та системного підходів.

У центрі уваги циклової комісії індивідуальна робота викладачів із студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю (Губарь Н.Л.), методики індивідуальних консультацій (Семенюта А.Ю., Полухіна Л.М.), консультацій з використанням ПЕОМ (Качала Л.В., Сувальська О.В.), запровадження досвіду диференційованого навчання студентів(Єльченко Ю.М, Коновал В.М.).

Поряд із навчальною роботою викладачі комісії вирішують і виховні завдання: організація методичної роботи в позааудиторній діяльності, зокрема, організації гурткової роботи (Єльченко Ю.М., Полухіна Л.М.), проведення масових предметних заходів (олімпіад, конкурсів, “круглих столів”, брейн-рингів, тощо), організація та проведення кураторами груп загальноколеджевських заходів.

Гарним показником роботи викладачів комісії є результати участі студентів у Всеукраїнських олімпіадах. Так під керівництвом Губарь Н.Л. та Полухіної Л.М. їх студенти щорічно є призерами або переможцями (Пипоть Аня, Марюшко Максим, Біляк Олександр, Чернявський Денис, Гвізджинська Ірина) обласних олімпіад з математики серед ВНЗ І-ІІ р.а. Студенти викладача Сувальської О.В. є призерами обласних олімпіад з інформатики серед ВНЗ І-ІІ р.а.

Методична робота циклової комісії носить системний, цілеспрямований характер, та сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу. Викладачі комісії приймають активну участь у виставці методичних розробок, виступають з доповідями майстер класах(Сувальська О.В., Губарь Н.Л), діляться досвідом робот із колегами, приймають участь у професійних конкурсах( Єльченко Ю.М., Губарь Н. Л.). Роботи Губарь Н.Л., Єльченко Ю.М., Сувальської О.В., представлені для виставки в НМЦ, неодноразово були визнані кращими та відзначені дипломами НМЦ.

Здоров’я – безцінне надбання не лише кожної людини, але і всього суспільства. Добре здоров’я, що розумно зберігається і зміцнюється самою людиною, забезпечує їй довге і активне життя.

Організація навчального процесу Аграрно-економічного коледжу ПДАА з дисципліни «Фізичне виховання» та «Фізична культура» проводиться у відповідності Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України.

Заняття проводяться не лише для зміцнення здоров’я, всебічного розвитку і спортивного вдосконалення, а й з метою оволодіння навичками фізичної підготовки для майбутньої діяльності молодих фахівців, а також формування потреби в постійних заняттях фізичними вправами і спортом.

Викладачі  фізичного виховання працюють над методичною проблемою «Виховання в студентів стійкого інтересу до занять фізичною культурою», адже систематичні заняття фізичними вправами запобігають виникненню хвороб, покращують імунну систему.                                    

При проведенні занять з фізичного виховання використовуються різні форми організації навчально-виховного процесу і обов’язкові заняття з фізичної культури, що проводяться за розкладом, заняття студентів в спеціальній медичній групі та спортивних секціях (волейбол, настільний теніс, міні-футбол, шахи, легка атлетика).

Всі викладачі комісії приймають активну участь по створенню електронних посібників та тестових програм. Створені сайти викладачів математики та хімії. Традиційною формою роботи циклової комісії природничо-математичних дисциплін, яка має звітно-показову мету, є проведення тижня циклової комісії. Протягом тижня циклова комісія проводить заходи, розкриваючи рівень своєї методичної роботи та її різноманітність.