Коледж сьогодні

Print Friendly, PDF & Email

Більше 120 років осередком аграрної освіти на Полтавщині є Аграрно-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії.

Наш навчальний заклад пишається своєю багатолітньою історію, сформованими часом традиціями. У коледжі в усі часи працювали й працюють люди, які люблять свою справу і частинку серця віддають студентам.

Гордість і краса коледжу – його випускники, а це більше 17 тисяч висококваліфікованих спеціалістів-аграріїв, які гідно презентують навчальний заклад на різних державних рівнях, займаються науковими дослідженнями, працюють керівниками і спеціалістами аграрного та землевпорядного виробництва у підприємствах різних форм власності.

Сьогодні Аграрно-економічний коледж ПДАА – це провідний, якісно новий, вищий навчальний заклад I рівня акредитації, із збереженими традиціями і передовим досвідом, який має високий рейтинг у системі аграрної освіти України, де на денному та заочному відділеннях здобувають освіту за 6 спеціальностями майже 700 майбутніх фахівців аграрного сектору економіки України.

Основними структурними підрозділами коледжу є три відділення, на яких ведеться підготовка молодших спеціалістів з таких спеціальностей:

 • 071 “Облік і оподаткування”;
 • 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”;
 • 073 “Менеджмент”;
 • 193 “Геодезія і землеустрій”;
 • 201 “Агрономія”;
 • 206 “Садово-паркове господарство”.

Запорукою успіху нашої діяльності є висококваліфікований педагогічний колектив, широке використання новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі.

Серед 58 педагогічних працівників:

 • доктор сільськогосподарських наук, професор – Шевніков М.Я.;
 • кандидат історичних наук – Бороденко О.А.;
 • кандидат архітектури – Бєлявська О.Ю.;
 • кандидат економічних наук – Вараксіна О.В.;
 • відмінник освіти України – Шевченко З.І.:
 • відмінник аграрної освіти II ступеня – Шевніков М.Я.;
 • відмінники аграрної освіти III ступеня: Вараксіна О.В., Гладка Л.О., Климко П.П., Цебро А.В.; Шевченко З.І.
 • нагороджені нагрудним знаком ”Знак Пошани”: Матвієнко О.В., Климко П.П., Одарюк Т.С., Томечек В.І., Шевніков М.Я.
 • нагороджений нагрудним знаком “Петро Могила” – Кононенко І.В.
 • викладачі-методисти: Бороденко О.А., Вараксіна О.В., Гладка Л.О., Губарь Н.Л., Климко П.П., Кононенко І.В., Купченко С.М., Матвієнко О.В., Одарюк Т.С., Цебро А.В., Шевніков М.Я., Шевченко З.І., Шевченко Т.О.
 • старші викладачі: Єльченко Ю.М., Кононенко Н.О.

Ефективність навчально-виховного процесу у коледжі забезпечується через використання потужної матеріально-технічної бази. Це – 2 навчальні корпуси, гуртожиток, їдальня, спортивна та актова зали. Відповідно до сучасних вимог обладнано 18 навчальних кабінетів, 16 лабораторій, працюють три мультимедійних та чотири комп’ютерних кабінети. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу та підключені до мережі Інтернет. Спортивна зала разом із спортивними площадками забезпечують як проведення навчальних занять з фізичного виховання та спортивних змагань, так і роботу спортивних секцій. Навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом коледжу є бібліотека з читальною залою, яка постійно поповнюється новими науковими та періодичними виданнями.

У 2000 році на базі навчального закладу відкрито Регіональний навчально-практичний центр із землевпорядкування, у якому пройшли практичну підготовку майже 7 тис. студентів із 16 ВНЗ I-II р.а. України, а також перепідготовлено більше 400 викладачів землевпорядних дисциплін.

Водночас життя коледжу – це не лише якісний навчальний процес, а ще й цікаве та корисне дозвілля: науково-пошукова робота, художня самодіяльність, волонтерська діяльність, гуртки, олімпіади, спортивні секції, креативні виховні заходи, зустрічі, екскурсії, майстер-класи, змагання, конкурси – і, звичайно, перемоги. Щороку студенти  коледжу посідають призові місця у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, Всеукраїнських олімпіадах з математики, інформатики та української мови, науково-практичних конференціях, Обласному міжвузівському мистецькому фестивалі-конкурсі «Студентська весна», спортивних змаганнях.

У навчальному закладі створено чітку систему ступеневої освіти, яка охоплює всі спеціальності. Щорічно більше 80% випускників коледжу за результатами професійної співбесіди продовжують навчання на старших курсах відповідних факультетів Полтавської державної аграрної академії, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (ПНТУ), Харківського національного аграрного університету ім.В.В. Докучаєва, Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського (ХАІ, м.Харків), Національного університету біоресурсів та природокористування (м.Київ), Сумського національного аграрного університету(м.Суми).

Аграрно-економічний коледж ПДАА дає можливість молодим людям стати мудрими й освіченими господарями рідної землі, грамотними фахівцями, справжніми професіоналами, яких чекають на сучасному ринку праці. Надвіковий шлях розвитку, досвід і натхнення багатьох поколінь викладачів, дійсно закоханих у свою справу, постійне удосконалення навчальних програм – основи нашого навчального закладу, одного з найстаріших із сільськогосподарського профілю в Україні.

Майбутнє належить молоді. Пам’ятаємо і дбаємо про це, вбачаємо великі перспективи у майбутньому наших випускників – молодих людей, які обрали для себе почесну професію аграрія.